Nāc mācīties un esi ar mums kopā!

Šajā lapā pulcējas dziednieki, kas pabeiguši kursu "Jaunā laika dziedniecība". Ja vēlies mums pievienoties - nāc mācīties! 

Patreizējā, Bērzu kursa izlaiduma diena būs 15.jūnijā, Tukumā. Par to vairāk lasi te: JLDz Bērzu IZLAIDUMS

Pašlaik, kad medicīnā un sociālajās struktūrās krīze aizvien dziļāka, cilvēku dvēseles prasa skaidrību un jaunu ceļu šajā sarežģītajā pasaulē, ir īstais laiks paskatīties uz veseluma tēmu no jauna, dziļāka un garīgāka skatpunkta!

Jau pavisam drīz  sāksim jaunu ceļu uz sevis un savas pasaules veselumu.

Šī kursa mācības noderēs arī tiem, kas nevēlas darboties dziedniecībā ar citiem cilvēkiem, bet tikai uzlabot savu vai savu tuvinieku fizisko, psihisko un garīgo veselību, vai uzzināt un piedzīvot ko jaunu.

Kurss ir nokomplektēts, jaunus dalībniekus patreiz neuzņemam.
Nākamais Jaunā laika dziedniecības kurss varētu sākties 2026.gadā. Šai kursā būs nedaudz cita iekšējā kārtība, par to varēsiet lasīt vēlāk, nākamā gada beigās.

Šī ir pieaugušo interešu izglītība, kurā iegūtās zināšanas katrs var lietot personīgā dzīvē un papildus savai pamata profesijai.

Jaunā laika dziedniecība no klasiskās atšķiras ar citu izpratni par veselības / slimības jēgu un veidošanos, ar lielāku uzsvaru uz Gara pasaules atbalstu, ar plašāka mēroga apzinātību un paļaušanos. Slimība nav jāapkaro, tā jāiemācās veselīgi izslimot. Tā nav sods, nelaime vai kļūda, tā ir izaugsmes iespēja.

Mazāk gatavo recepšu, mazāk (t.i. nemaz) diagnostikas – vairāk intuīcijas un dziļāko iemeslu izpratnes, vairāk kontakta ar savu dziedinošo būtību.

Kursa pasniedzēji - Latvijā zināmi un pieredzējuši sava amata meistari. (sk. zemāk)

Būs daudz meditatīvu un transa metožu, daudz dabas prakšu un bioenerģētikas, savu maņu attīstīšanas, mākslas un skaņu dziedināšanas metodes.

Kursā ir plānoti nosacīti 2 periodi, pirmajā vairāk būs iespēja pilnveidot un atveseļot sevi, tātad – kļūt par dziednieku sev, bet otrajā kursā mācīsieties dažādas jaunās dziedniecības metodes,  ko varēsiet pielietot profesionālajā darbā (šis ir pieaugušo interešu izglītības kurss). Vēl ir dažādas papildus nodarbības un vasaras prakse.   

MĀCĪBAS NOTIEK 2 reizes mēnesī, sestdienās, virtuāli un Tukumā. Precīzu mācību saturu izsūtīsim tiem, kam tas tiešām interesē - sazinieties ar mums! 

PIRMAJĀ GADĀ APGŪSIET ŠĀDAS MĀCĪBAS:                                                 

* Pasaules un cilvēka energoinformatīvo lauku uzbūve

*Apzinātā elpošana, * Augu enerģētika, * Holodinamikas pamati

* Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati,  * Dziedniecības vēsture 

VASARĀ:

2 mēneši atpūtai + * dziedniecības prakšu nometne izbraukumā

OTRAJĀ GADĀ APGŪSIET ŠĀDAS MĀCĪBAS:                                                                           

* Psiholoģijas, ētikas un dziednieciskās psihosomatikas pamati, 

*Aromterapijas pamatprincipi, *Su-džok metodes ievads, *meditācija

* Maģiskā, šamaniskā dziedniecība ,* Bioenerģētiskās dziedniecības metodes,

* Telpiski - sistēmiskās dziedināšanas pamati , * Auras balansēšana.

* Saiknes ar augstākiem spēkiem veidošana,* Dziednieciskie rituāli, 

* Energoinformatīvā lauka lasīšana,  * Transa metodes un dialogi,

* Garīgā dziedniecība un vārda spēks, * Dabas aptiekas veidošana

* Ķermeņa un pieskārienu ABC, * Skaņu terapija


+ 1 individuāla vizīte Auras balansēšanā (katram, jebkurā laikā, no iestāšanās brīža)

+noslēguma darbi un izlaidums!

Tie, kas pievienojas vēlāk (līdz marta beigām) - no visiem vebināriem var iegādāties ierakstus.

Daļa otrā mācību perioda praktisko nodarbību būs pieejamas tikai tiem, kas apguvuši iepriekšējo programmas daļu. 

Mācību dienā ir 8 stundas, no 10.00 līdz 19.00  ar  pusdienas pārtraukumu.

Rīta nodarbību laiks 10.00 - 14.00,  Vakara laiks 15.00 - 19.00 

Stundu attiecība var mainīties (piemēram 3 st. + 5 st.)

Pirmos 3 mēnešus tiksimies onlain vidē,  tad aprīlī, maijā, augustā - abas reizes mēnesī klātienē + vasaras nometnē, un tad tālāk no septembra līdz nākamajam maijam - 1x mēnesī onlainā, 1x mēnesī klātienē.

Precīzs grafiks - tiem, kam tas tiešām interesē.
Sazinieties ar mums - izsūtīsim. 

E-pasts:  [email protected]

t.: +371 29393605 (Marija)

administratore Gundega, t.: +371 22845601

Vairāk par nodarbībām var uzzināt šeit

Vasaras nometnē  aicināti visu dziedniecības kursu dalībnieki un arī viesi!

Lai cilvēks būtu dziednieks, nav tāda viena noteikta zināšanu un prasmju kopuma – dziedniecība ir ļoti plašs jēdziens, tā visu laiku mainās, un būtībā katrs labs dziednieks strādā pēc savām metodēm, kaut arī parasti turpina visu mūžu kaut ko mācīties.  Kursa mērķis ir pavērt ceļu šajā, Jaunā laika dziedniecības virzienā, ļaujot šo ceļu turpināt katram pašam! Tādēļ paralēli sastādītajai kursa programmai  (kas ir optimālais variants) būs arī dažas alternatīvas iespējas (tās iepriekš atrunājamas)

Alternatīvas:

1)      Tie, kam ir kaut kur iegūta psihologa izglītība (lūgums iesūtīt dokumentu par beigšanu) - var izvēlēties kaut ko citu psiholoģijas pamatu vietā.

2)      Tie, kam ir medicīniskā izglītība (ar dokumentu) - var izvēlēties kaut ko citu cikla "Vienkāršā fizioloģija un anatomija" vietā.

3)      Tie, kas tālu dzīvo un bieži netiek uz klātienes nodarbībām - daļu varēs noskatīties ierakstos (apmeklējums ieskaitās pēc mājasdarba iesūtīšanas), daļu varēs aizvietot ar kādu no piedāvātajiem papildus vebināŗiem. Ja cilvēks apzinās, ka netiks uz kādu klātienes nodarbību, var laicīgi sarunāt alternatīvu iespēju un attiecīgi maksāt par to.

Uzmanību!  Mūsu pasaulē ir ienākusi agrāk nebijusi parādība - mRNS jeb pretkovida tipa vakcīnas. Ikdienas dzīvē ar tam var sadzīvot, bet mūsu darbā, it īpaši - šajā, jaunā laika dziedināšanas jomā, tās būtiski traucē. Tādēļ ar šīm vakcīnu potētiem cilvēkiem ir īpaši jāpiestrādā pie tā, lai būtu atjaunota un sakārtota aura (un pēc šīs sakārtošanas tas visu atlikušo mūžu jāuztur ikdienas praksē), lai būtu iespējams kvalitatīvs kontakts ar Augstākiem spēkiem.  
Šāda auras kārtošana un apzināts kontakts ar savas dvēseles apakšējo enkuru un augšējo, Gara pavadoni, ir ļoti noderīga jebkuram, kas grib darboties smalkajā pasaulē - tādēļ šāds pasākums ietverts kursa obligātajā programmā. Mēs nekad nešķirosim cilvēkus pēc viņu medicīniskajiem sertifikātiem, un nevienam neprasīsim uzrādīt nekādus savus medicīniskos datus. Šis process pienākas visiem kursa dalībniekiem, arī nepotētajiem, jo auras sakārtošana ir pamats veiksmīgam darbam sevis un citu dziedināšanā. Tāpat ir arī daudzi citi iemesli, kādēļ mūsu auras nav ideālas - ar laiku viss nosūbē, arī smalkais plāns, tādēļ tas ik pa laikam jāattīra un jāsakopj.

Mēs arī lūgsim Jūs katru parakstīt vienkāršu līgumu, kurā atrunātas visi pamata nosacījumi mūsu veiksmīgai sadarbībai, kā arī mūsu un jūsu atbildības. Tā kā kurss sāksies onlain vidē, to būtu vēlams parakstīt un iesūtīt virtuāli (vai pa pastu, vai klātienē nodot). Elektroniskais paraksts šoreiz nederēs, jo enerģētiskā vērtība ir tikai rokas veiktam parakstam

VĒL PAR ALTERNATĪVĀM  Tā kā Marijai ir daudz online nodarbību, ir iespēja apgūt lielu daļu visas vajadzīgās zināšanas un prasmes arī online vidē, kas ļauj mācīties arī, dzīvojot tālu vai ārzemes.  Ik pa laikam tiks piedāvāti arī citu pasniedzēju iespējamie papildkursi, kuros varēs punktus dabūt. Tomēr vasaras prakse ir jāapmeklē klātienē, un noslēguma darbs arī būs jāprezentē klātienē. Arī 1 vizīte pie Marijas auras kārtošanā notiek klātienē. Tāpat jārēķinās, ka klātienes nodarbības praktiski nedublējas un netiek ierakstītas, bet tieši tajās ir nopietnās praktiskās dziedināšanas metodes. Papildus klāt nāk arī noslēguma darbam vajadzīgās konsultācijas – tās katrs ņem un apmaksā atsevišķi vai arī tiek galā bez tām. Diplomdarbu pieņems Marija Sils, un vēl kāds pasniedzējs, kas iesaistījies tā tapšanā.  Ja uz beigšanas brīdi cilvēks vēl nav gatavs noslēguma darbam, to var prezentēt arī vēlāk, turpinot mācīties pie nākamā kursa.

DAĻA NODARBĪBU  otrajā mācību periodā būs pieejamas tikai tiem, kas ir bijuši uz atbilstošām nodarbībām iepriekš, jo būs nepieciešama iepriekšēja sagatavotība – tās būs nopietnas dziedināšanas metodes klātienē, Tukumā, pie Marijas.

PUNKTU UZSKAITE. Mācības kursā notiek pēc punktu uzskaites principa. 

Kopējais punktu skaits līdz diplomdarbam ir vismaz 320 punkti.

Pusotru gadu kursā + vasaras praksē var iegūt 288 punktus, vēl 32 ir jāsavāc citās ”Moirunama” nodarbībās, pašiem izvēloties – kādās.  Tos varēs vākt, pildot mājasdarbus un arī  dažādās nodarbībās – Marijas Sils un arī dažu citu vadītāju. Ik pa laikam tiks izsūtīti un mājaslapā publicēti vietas un laiki, kur būs nodarbības, par kurām ieskaitās punkti. Parasti par 1 stundu varēs dabūt 1 punktu, bet dažos pasākumos arī vairāk (tas būs izlasāms).

Nopērkot vebināra ierakstu, bet neesot tajā klāt notikšanas laikā ar ieslēgtu kameru, punkti tiek pieskaitīti pēc mājasdarba iesūtīšanas. Tāpat apmeklējums neieskaitās, ja dalībnieks kādā brīdī nav gatavs komunikācijai ekrānā ...Vebināra laikā jābūt klāt ar aktīvas komunikācijas iespējām - ar mikrofonu, kameru, vai, izņēmuma kārtā - sarakstoties čatā. Tiem, kas bijuši klāt vebinārā, mājasdarbi ir brīvas izvēles pasākums, par ko var dabūt papildpunktu.

INFORMĀCIJA PAR IESPĒJĀM IEGŪT PUNKTUS vienmēr būs pieejama šeit, mājaslapā (sk. zemāk), kursa grupās Facbook, Watsap, Telegram un izsūtītajos epastos.  Punktu uzskaite sākas no brīža, kas dalībnieks pieteicies kursam, iepriekš apmeklētās nodarbības neskaitās. Arī citur apmeklētie kursi neskaitās.

PUNKTU UZSKAITES VIETA. Tā kā daļa nodarbību man un citiem notiek virtuālā vidē, būs virtuāla  “Uzskaites grāmatu” ( caur googl dokumentiem) , kur katrs varēs redzēt, cik punkti savākti un par ko. Tai būs pieeja visiem, kas pieteikušies  šai “punktu sistēmai”.  Būs viss skaidri un vienkārši!

PAR NOSLĒGUMA DARBU. Kursa beigšana un noslēguma darba aizstāvēšana dod iespējas iegūt pieaugušo neformālās izglītības apliecību no biedrības ‘Moirunams’, kas apliecina dziednieka kvalifikāciju un dod iespējas strādāt visā Latvijas teritorijā papildus savai pamata profesijai. Noslēguma darba izstrāde būs tiem, kas to gribēs, jo tā ir reāla prakse un darbs, kas tiešām apliecina, ka cilvēks interesējas par šo un ir gatavs strādāt ar sevi un citiem. Un tas ir arī ļoti interesanti – meklēt variantus, vērot rezultātus, pārliecināties par to, kas sanāk, u.t.t  

DALĪBAS MAKSA. Kursa nodarbībām ir noteikta dalības maksa. Papildnodarbībām tā var atšķirties. Arī vasaras nometnē ir noteikta atšķirīga maksa.

Nākamajā, 2024.gada kursā pamatnodarbību maksa ir:

Klātienes nodarbību diena maksā 54,- eiro 

Onlain nodarbību diena maksā 46,- eiro

Mācību maksa ietver informatīvos materiālus, mājasdarbu tēmas un to izskatīšanu.

Klātienē tiekamies Tukuma centrā. Vebināri notiek Zoom vidē. Precīza kursu norises vieta un pieejas saites vebināriem tiks paziņotas tiem, kas pieteikušies.

Šeit mēs, divas kursa pasniedzējas, Marija Sils un Lilija Bērziņa, runājamies par to, kas gaidāms + Lilijas ieteikums labai sevis pamodināšanai"

                                                            SKATIES VIDEO

Papildus informācija par kursu:

E-pasts:  [email protected]

t.: +371 29393605 (Marija)

administratore Gundega, t.: +371 22845601


Svarīgi :  1) enerģētiskā lauka tīrības un sociālās drošības dēl klātienes nodarbību laikā lūgsim arī atslēgt telefonos skaņu, internetu un bluetooth signālu.  

2) Te katrs pats atbild par savu fizisko un psihisko veselību!

------------------------------------

PĒC KURSA BEIGŠANAS tie, kas vēlas, ir aicināti pievienoties virtuālajai platformai JAUNLAIKADZIEDNIECIBA, kur var izvietot informāciju par saviem pakalpojumiem, produktiem, u.c. iespējām.  

Esi gaidīts!

/Šo pieaugušo interešu izglītības kursu organizē biedrība 'Moirunams'/

___________________________________________________

PASNIEDZĒJI

Marija Sils

"Jaunā laika dziedniecības" kursa veidotāja un vadītāja.
Sistēmiskā šamane, dabas un gara dziedināšanas meistare.
Topošajiem dziedniekiem lasīs lekcijas par cilvēka un pasaules energoinformatīvo uzbūvi, dziedniecību vēsturiski un mūsdienās, kā arī vadīs dažādas dziedneicības metožu prakses, meditācijas un bioenerģētikas nodarbības.
Vairāk par Marijas praksēm: http://www.zemesvejs.lv/
Solvita Kūna  

Augu enerģiju un aromātu ķērāja, Latvijas dabisko ēterisko eļļu meistare, kas prot notvert jebkura auga garu un saglabāt to kalpošanai cilvēkiem.
Solvita stāstīs, rādīs un mācīs, kā sajust augu enerģijas, kā tās pielietot ikdienā un atveseļošanas darbā.
Vairāk par Solvitas devumu: http://www.cade.lv/
Aigars Mozulis   

Elpošanas meistars - mācīs topošajiem dziedniekiem uzmanības vadītu apzināto elpošanu.
Aigara elpošanas metodes ir apbrīnojami vienkāršas un reizē ļoti iedarbīgas - tās noder gan profesionāļiem, gan ikvienam, kas vēlas atjaunot veselību dabiskā veidā.
Vairāk par Aigara metodēm: https://www.facebook.com/bodyrestartlv/
Lilija Bērziņa

Kinezioloģe, masiere, dziedniecisko krēmu un citu dabas preparātu gatavotāja. Lilija apbrīnojami  uzmanīgi  un niansēti jūt katra cilvēka ķermeņa īpatnības  un atrod katram piemērotus individuālus risinājumus viņa problēmām. Papildus viņa izmanto zināšanas dažādās dziedniecības jomās un enerģētisko kanālu jušanu un pati ir uzskatāms piemērs tam, kā ilgstoši saglabāt veselību u labu izskatu dabiskā veidā. Kursā Lilija māca vienkāršu iedarbību uz neirofizioloģiskajiem punktiem un krēmu gatavošanu.

Lilijas lapa virtuālā vidē
Lāsma Engere

Iepriekšējā kursa un citu dziedniecības skolu beidzēja no Valkas, kas šai kursā rādīs pamatus Su-Džok metodei.   Sudžok terapija ar attiecīgo projekcijas punktu sildīšanu ar moksām un sēkliņu uzlikšana. Sudžok metodes paņēmienus Lāsma kombinē ar bioenerģētiskām metodēm, panākot efektīvāku rezultātu, gan atbrīvojoties no sāpēm, gan uzlabojot enerģijas plūsmas.

Informācija par visu, ko Lāsma piedāvā

Rita Zālīte

Psiholoģe, transpersonālo psiholoģijas virzienu pārstāve, mākslas terapeite, neirografikas instruktore, sistēmisko prakšu meistare, taroloģe un vispār košs un dzīves pilns cilvēks! Kursā Rita pasniegs lekcijas psiholoģijas pamatos.

Ritas Zālītes mājaslapa


Pārsla Ivanova

Dziednieciskā pedagoģe ar ilgstošu, daudzveidīgu un veiksmīgu pieredzi darbā ar sarežģītu ģimeņu sarežģītajiem bērniem. Vecāku u.c. atbalsta grupu vadītāja, reiki meistare, katoliete un tautas dziedniece, psihodrāmas, grupu psihoterapijas un sociometrijas asistente, vecāku apmācības programmas "Bērnu emocionālā audzināšana" vadītāja, daudzu enerģētisko prakšu un masāžas meistare. Pēdējos gados arī sistēmisko sakārtojumu vadītāja, kas apvieno visu iepriekš minēto prakšu zināšanas un pieredzi. Izstrādājusi savu sistēmu cilvēka enerģētiskā, fiziskā un visas dzīves lauka atveseļošanai. Kursā vadīs nodarbības par attiecībām ģimenē - partnerībā un ar bērniem.

Pārslas info virtuālā vidēInga Graumane

Skaņu terapeite, diriģente, mūzikas pasniedzēja.  Strādā ar Tibetas dziedinošajām bļodām un citiem instrumentiem, ko māca arī šajā kursā.  Inga darbojas kopā ar vīru Andri Graumani, vada gongu skaņu peldes, šamanisko bungu darbnīcas un pārvalda visdažādākos autentiskos instrumentus. Viens no svarīgākajiem dziednieka instrumentiem ir balss, tādēļ tik svarīgi prast to atvērt un vadīt.

Ingas un Andra virtuālā lapa

Rita Pedāne

 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste. Pēdējos 15 gadus specializējas ājurvēdā. Apmācīttiesīga persona ājurvēdas metodē. Mācījusi anatomiju un fizioloģiju arī topošajiem jogas meistariem.
Rita piedāvā arī 12 vebināru ciklu "Īsais Ājurvēdas kurss", kas domāts tiem, kas vēlas paši uzlabot savu veselību pēc ājurvēdas pamatprincipiem, ņemot vērā Latvijas apstākļus.  dziedniecības kursā šī ir papildus mācību iespēja.


Dažas atsauksmes no kursa beidzējiem:

" Noteikti iesaku šo kursu, jo var apgūt praktiski- kā palīdzēt sev un citiem cilvēkiem. Labs, pārdomāts kurss, kurā apgūst zināšanas un prasmes, lai varētu dzīvot pilnvērtīgu, enerģētiski piepildītu dzīvi bez zālēm un ar smaidu sejā! "

__________________________

"Šis kurss man palīdzēja sajust savu vietu, piederību, atrast jēgu būt šeit uz Zemes. Arī tad, ja Tu nevēlies kļūt par dziednieku citiem, šīs zināšanas var palīdzēt izprast procesus cilvēkos un pasaulē. Kļūt par dziednieku pašam sev."

____________________________

"Kurss palīdzēja man saprast sevi, ieraudzīt savu būtību, un saprast cēloņu un seku likumsakarības Dvēseles ceļā. Mainoties pašai, mainījās attieksmes pret cilvēkiem, notikumiem, lietām. Tas ļāva iegūt iekšējo mieru un harmoniju. Kursa laikā apguvām un praktizējām daudz un dažādas metodes gan fiziskā, gan smalko ķermeņu sakārtošanai un veselības uzlabošanai. Un pats svarīgākais- tas ļāva satikt un iepazīt citus līdzīgi domājošos, būt ar viņiem "uz viena viļņa"!"

_____________________________

"Mācoties kursā, es sapratu, ka dziedniecība ir kaut kas vairāk, kā domāju iepriekš. Dziedniecība ir par visu, kas notiek cilvēka dzīvē, un tai ir ļoti dažādi metodes, katram savas. Šajā kursā var atrast atbildes uz daudziem jautājumiem. Un pats galvenais - ieraudzīt, ka mēs, tik dažādi, varam būt kopā, kad vajag!

Patika plašā un daudzveidīgā programma un tas, ka ir izvēles iespējas - ko labāk apgūt."

______________________________

"Ko ieguvu no kursa “Jaunā laika dziedniecība”:

1) domu biedrus (ja cilvēks “redz” un “jūt” savādāk kā apkārtējie, reizēm “baltā zvirbuļa” sajūta ir nomācoša. Satiekot līdzīgus “dīvainīšus”, dzīve kļūst interesantāka un priecīgāka);

2) plašāku izpratni par enerģētiskajiem procesiem cilvēkā un pasaulē;

3) vienkāršas, “dzīvas”, individuāli uz konkrētu cilvēku orientētas dziedniecības metodes darbam ar sevi un citiem (ikdienā pati izmantoju mākslas terapijas metodes gan strādājot ar emocionāliem stāvokļiem, gan slimību simptomiem, bioenerģijas un elpošanas metodes, šamaniskos ceļojumus, vasaras nometnēs praktiski apgūtās iemaņas kvēpeklīšu gatavošanā, augu vākšanā un sajušanā u.c.);

4) praktisko pieredzi, jo visas apgūstamās metodes iespējams izmēģināt ar kolēģiem gan nodarbībās, gan vasaras nometnēs, tādejādi stiprinot ticību saviem spēkiem."

😄
_____________________________

Vērtīgs pašizaugsmes un sevis iepazīšanas kurss, kas sniedz ieskatu ļoti plašā dziedniecības metožu spektrā, no skanošām bļodām, meridiāniem un kristālu pasaules līdz dzimtas līnijām, garu pasaulei un smalkajam plānam. Ko tu paņemsi līdzi, ir atkarīgs tikai un vienigi no tevis paša, no formāla lekcijas apmeklētāja līdz dziedniecības metodes meistaram, katram pašam tiek dota iespēja paņemt līdzi to, kam tu esi gatavs, ko tu vēlies un, kas tev der. Kursa lielākais uzsvars tiek likts uz praktisku līdzdalību, kas tādiem intravertiem viensētniekiem kā man bija patiess izaicinājums un jaudīgs pārbaudījums, bet no skatīšanās vien vēl neviens kartupelis nav izvārījies un nagla nav sienā iesitusies. Ļoti daudz vērtīgu praktisko nodarbību, kas atver apziņu, redzējumu un bruģē ceļu uz sevis apzināšanos pavisam citā gaismā. Nodarbības dabā un, protams, ķirsis uz tortes ir patiesi jaudīga trīsdienu vasaras nometne, kas lauž, maina un spēcina. Jaudīgs ceļojums gandrīz divu gadu garumā, kas izrādās ir tikai sākums.

_____________________________

Ja šis viss tevi iedvesmoja mācīties - pievienojies mums!

PIETEIKUMS KURSAM

___________________________

PAPILDUS PUNKTU IEGŪŠANAS VIETAS ŠOBRĪD: 

Individuālā konsultācija pie Marijas = 2 punkti

Sistēmisko sakārtojumu grupas pie Marijas, klātienē un online - vidēji 1 punkts stundā (savs sistēmiskais darbs dod 2 punktus)

Dažādi vebināri - vidēji 1 punkts stundā. 

Sistēmiski šamaniskie klātienes pasākumi  vidēji 1 punkts stundā

Tuvākos pasākumus skatiet šeit Jaunumi

****

Pašlaik aktuāli onlainā:

Lauka kustināšanas darbnīcas vada Marija Sils, notiek reizi mēnesī = 3 punkti

Aktuāli pasākumi klātienē:

Dvēseles daļu kārtošana 21.maijā un 14.jūnijā Rīgā, vada Marija Sils = 4 punkti

Zaļā sistēmiskā darbnīca 16.jūnijā un 11.augustā Lāčupītē, vada Marija Sils

****

Fraktāļu ceļš - mākslas terapijas process 3 nedēļu garumā = 21 punkts

Un, protams, mājasdarbi - vidēji 1 punkts par pieņemtu darbu (100 triādes = 2 punkti)

****

Vasarā:

Sistēmiskā nometne "Dzīves upe" = 32 punkti

Dabas un augu draugu nometne "Zāļu saiets" = 32 punkti

Dziedniecības prakšu nometne "Daba dziedē"  (sestdiena obligāti apmeklējama) = 32 punkti

****

Ieraksti:

"Šamanisms vēsturiski un mūsdienās", vada Marija Sils - 4 vebināri = 12 punkti

"Šamanisms un kulti", 6 vebināri, vada Marija Sils = 18 punkti

Meditāciju vakari, 8 īsie vebināri, vada Lāsma Engere = 8 punkti

"Spēka augi" , vada Marija Sils  = 4 punkti

"Augu zinības - 1",vada Marija Sils, 15 vebināri = 30 punkti. Ir atskaites par noskatīšanos.

"Augu zinības - 2", vada Marija Sils - 20 vebināri x 3 punkti par katru,  = 60 punkti.    Ir atskaites par noskatīšanos.

"Mājas homeopātija", vada Edgars Mednis = 3 punkti

"Bioenerģētika virtuāli", vada Marija Sils, 9 īsie vebināri, no 2023.g.. = 9 punkti (var dabūt arī iepriekšējo gadu ierakstus)

"Enerģētiskā vingrošana", vada Kaspars Vītols, 8 īsie vebināri = 8 punkti

Kā arī dažādus citus vebināru ierakstus. Vairāk informācijas šeit