Bioenerģētiskā dziedināšana 

Vārds “bio-enerģijas” ir saliktenis no vārdiem “bioloģisks” un “spēks” (jeb enerģija). No tā varam secināt, ka šie spēki ir bioloģiski, t.i. no dabas nākoši un dabai (bioloģijai) piederīgi. Un kas ir “Daba”? – tas ir viss dzīvais, kas mums apkārt, visi koki, augi, dzīvnieki, kukaiņi, zivis un putni, pat akmeņi un, protams, mēs paši – cilvēki. Tādēļ bioenerģijas piemīt visam, kas dzīvs un mijiedarbojas visu dzīvo būtņu starpā. Dažās sistēmās to sauc par Ci, citās par Prānu, par Spēkiem vai vēl kaut kā.

Kā tad tās bio’ atšķiras no fizikālajām enerģijām – elektrības, smaguma, ātruma, u.t.t.? Arī fizikāli izmērāmās enerģijas, kad tās piemīt dzīvajām būtnēm, ir bioloģiski spēki, bet jēdziens “bioenerģijas” ir plašāks – tas ietver arī tos spēkus, plūsmas un vibrācijas, kas fizikāli nav izmērāmi, vismaz pašlaik vēl ne. Tās ir tā saucamās smalkās enerģijas, ko cilvēks var uztvert, bet tehnisks aparāts bieži vien vēl ne. Priecē tas, ka tehnoloģijas attīstās un šīs smalkās enerģijas kļūst aizvien pazīstamākas fiziķiem, tām parādās arī loģiskie skaidrojumi.

Viena no efektīvākajām bioenerģētikas metodēm – Auras balansēšana. Auras (cilvēka enerģētiskā ķermeņa) līdzsvarošana pēc 27 čakrām, jeb enerģētiskajiem mezgliem. Īpaši labi uzlabo cilvēka emocionālo stāvokli, ievada fiziskā ķermeņa pašatveseļošanās procesus, kā arī ietekmē tuvākā laikā gaidāmos notikumus dzīvē. Auras balansēšana ilgst vidēji 30-40 minūtes, atkarībā no klienta enerģētiskā stāvokļa. Pēc tās ar klientu tiek izrunāts - kā labāk atjaunoto enerģētiku uzturēt, ko ēst, kādus augus u citus palīglīdzekļus lietot, kādus elpošanas vai uzmanibas vingrinājumus pildīt u.t.t.

Auras balansēšana var būt apvienota ar šamanisko ceļojumu uz dvēseles enkuru vietām - uz pašu apakšējo enkuru, ar ko dvēsele pirmo reizi piesaisrījusies šīs Zemes plānam un uz augšējo enkuru, kas dvēseli savieno ar Garu. Šis process ir nepieciešams tiem, kas saņēmuši C-vakcīnas, bet grib pēc tām atjaunot savu enerģētiku un dvēseles veselumu. Arī citos gadījumos šis process ir ļoti pozitīvs cilvēka veselumam.

Viens no bioenerģētiks veidiem ir Rekonekcijas - intuitīvs darbs augstāko spēku kanālā, kur savienojas klienta un dziednieka kanāli. Daļa no šī veida dziedniecības ir Mentālā dziedniecība – iedarbība ar domas spēku, kas spēj sakārtot citu dzīvu būtņu struktūru, ka arī cilvēkam pašam sevi un savu pasauli.

Dziedināšana ar bioenerģijām ir viena no plašāk pazīstamajām metodēm un no mūsu vidus to piedāvā vairāki dziednieki - iepazīsties ar tiem:

Marija Sils (pilna Auras balansēšana, auras atjaunošana pēc C-vakcinācijas)

Laimnesis Šteins (rekonekcijas ar Visuma enerģijām)

Lāsma Engere (enerģētisko centru harmonizēšana)

Zaiga Širina (pilna Auras balansēšana)