Psiholoģijas pamati

4 vebināru cikls, ko vada transpersonālā psiholoģe RITA ZĀLĪTE.  

Psiholoģija - palīgs sevis iepazīšanā, attiecību veidošanā un darbā ar citiem. Personības teorijas. Tipoloģijas. Testi. Iespējas un ierobežojumi. Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas metodes.

Konflikti, konfliktu veidi. Konfliktu risināšana. Veselīgas attiecības un manipulācijas. Pārliecināšana. Grupu un masu psiholoģijas fenomeni. Karpmana trijstūris.

Psihosomatika. Somatisko stāvokļu saistība ar emocionālajiem pārdzīvojumiem. Psiholoģiskās traumas - kā tās atpazīt un risināt. Tikšanās ar Iekšējo bērnu un viņa dziedināšana.

Stresa vadība un laika menedžments. Emocionālā un profesionālā izdegšana. Metodes darbam ar psiholoģiskās veselības uzturēšanu. Māksla un darbs ar mainītiem apziņas stāvokļiem veselumam.

Rita Zālīte - psiholoģe, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā, neirografikas instruktore, strukturālo sakārtojumu vadītāja. Individuāli un ar grupām strādā kopš 2003.gada. Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Ritas lapa internetā

(Šīs lekcijas iekļautas kursa obligātajā programmā tiem, kam nav psihologa izglītība.)

Info pa tālr.: 29393605 (org), 22845601 (org), e-pasts: [email protected]


Esi gaidīts!