Vadītais transs

Dziedināšana viegla transa stāvoklī ir daudz efektīvāka un dziļāka, kā loģiskā prāta stāvoklī. 

Transs ir dabisks cilvēka stāvoklis, kurā mēs nonākam vairākas reizes diennaktī. Vizpazīstamākais transa paveids, bez kā cilvēks nevar dzīvot, ir miegs. Šis ir samērā grūti vadāms transs, kaut arī cilvēka veselībai tas ir ļoti svarīgs. Transa stāvokļa dziļumu nosaka smadzeņu vilņi. Aktīvā, loģiskā prāta stāvoklis atbilst Beta viļņiem, relaksēts stāvoklis, kas harminizē un nomierina, iedarbina radošās spējas un iztēli, atbilst Alfa viļņiem, dziļākās meditācijās un iekšējos ceļojumos ved Teta viļņi, bet līdz zemapziņas robežai mūs aizvada Delta viļni. Vēl ir pazīstami Gamma viļņi, kas ir ļoti strauji un raksturīgi apskaidrības mirkļiem. Dziedināšana parasti notiek Alfa vai Teta stāvokļos.

Ir dažādi vadītā transa veidi.

Vizuāli meditatīvie iekšējie ceļojumi, kad klients sarunā ar dziednieku tiek vadīts cauri iekšpasaules vīzijām, pamazām mainot enerģijas un tēlus smadzenēs no destruktīviem un atveseļojošiem. Šādi var piekļūt dziļas bērnības un dvēseles iepriekšējo dzīvju atmiņu nospiedumiem, var izmainīt fizisku un psiholoģisku traumu sekas, var pārprogrammēt  kādus peronīgus vai mantotus paternus (uzedības modeļus) un iedarbināt atveseļošanās procesus organismā.

Balsu dialogi ir sarunas mainītās lomās starp klientu un kādu viņa iekšējo daļu (orgānu, personības vai dvēseles daļu) vai starp vairākām daļām. Lai notiktu pārslēgšanās no viena tēla uz citu, klients un dziednieks maina pozīcijas telpā, staigājot pa to vai pārsēžoties no viena krēsla uz otru. Šī metode ir laba sevis un savu iekšejo fizisko un psihisko procesu izprašanai, tā dos iespēju paskatīties 'no malas' uz dažādiem saviem aspektiem, kas reizēm pārstāj mūs klausīt un sāk uzvesteis ne tā, kā mēs paši gribētu....

Skaņas, kustības, noteikta elpas ritma vai aromāta radīts transs ieved cilvēku relaksētā, meditatīvā stāvoklī un ļauj tam piedzīvot savā iekšējā pasaulē to piedzīvojumu, kas iepriekš apzināti izvēlēts. To izmanto iekšējos ceļojumos un aŗī papildus dažādām citām dziedniecības metodēm.

Meditācija arī ir transs, kas dziedinoši iedarbojas uz smadzenēm. Meditācija parasti ir individuāls process, bet reizēm vieglāk ir sākt meditēt kopā ar ka'du pavadoni. Meditācija ir klusa prakse, bet arī tai var būt kāds apzina'ti dots virziens vai mērķis.  Īsas meditācijas kā ikdienas prakse ļoti noder cilvēka garīgās veselības uzturēšanai.

Garīgā dziedināšana ir transa process, kurā dziednieks darbojas kopā ar kādiem Augstākiem spēkiem, nododot to vēstījumus klientam un mainot klienta enerģētiku šo spēku un būtņu vadībā. Reizēm šādā procesā rodas kādi vārdi vai lūgšanas, vai atnāk kādi vizuāli tēli, ko cilvēks pēc tam pats var atkārtot, tā nostiprinot aarī savu saikni ar dziedinošo Augstāko spēku. Arī kopīgi meditatīvi ceļojumi Visuma smalkajos plānos dod dziedinošu efektu un palīdz cilvēkam atjaunoties fiziski un psihiski. 

Vadīto transu praktizē šādi mūsu dziednieki:

Marija Sils (meditatīvi ceļojumi un garīgā dziedināšana)

Melita Januša-Rauba (pavadība uz iepriekšejām dzīvēm)

Lāsma Engere (balsu dialogi)